Nice to meet you

Psihosocijalna pomoć

Psihosocijalna podrška je proces fizičkog i psihičkog osnaživanja pojedinca, njegove obitelji i socijalnog okruženja kako bi u sebi i svojoj okolini stekao snage i načine za uspješno suočavanje sa stresom, životom u svakodnevnici i brže se uključio u društveno/poslovni život nakon boravka u zatvoru.

Interaktivni sastanci

Pristupom socijalne psihologije pružamo programe podrške kroz interaktivne sastanke koji označavaju razne mogućnosti pri motiviranju korisnika individualiziranim pristupom ali u grupnom radu. Sastanci su prilagođeni potrebama korisnika i služe kako bi svaki zatvorenik dobio priliku za cjelovitu promjenu.

Socijalne usluge (mentorstvo...)

Socijalne usluge (mentorstvo...) – odnose se na mentoriranje korisnika kroz sastanke s korisnicima, prati razvoj korisnika u području: međuljudskih odnosa i socijalnih vještina (komunikacija), sposobnost upravljanja osobnog vremena, motivacija za rad i razvoj vještina i kompetencija, psihički, mentalni, fizički i duhovni razvoj; mentor ohrabruje, motivira i inspirira korisnika

Socijalna reintegracija

Socijalna reintegracija je pristup kojim se pomaže korisnicima poput bivših zatvorenika i ovisnika da preuzmu svoju životnu odgovornost u punom smislu te postanu građani koji doprinose društvu i okolini.

Stambena zajednica

Smještaj i mjesto gdje osoba prebiva/živi jedna je od osnovnih socioloških potreba i zato je naša temeljna intencija bila omogućiti smještaj svim korisnicima kojima je to potrebno i uključiti ih u organizaciju strukturiranog vremena i izvršavanje obveza. Naglasak je poticati razvoj međuljudskih odnosa, komunikacije i stjecanje socijalnih vještina kod korisnika. Stambena zajednica je pokrenuta u rujnu 2016. godine.

Suradnja sa probacijom i UZS

Udruga STIJENA RESOC usko surađuje s probacijskim uredom i Upravom za zatvorski sustav. Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda počinitelja kaznenog djela tijekom koje službenici probacije provode postupke usmjerene na resocijalizaciju osuđenika, smanjenje rizika od počinjenja novog kaznenog djela te zaštitu društvene zajednice.

Nice to meet you

Javite nam se:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa

  • Stambena zajednica
    Lonjščina ulica 26A, Zagreb

  • Privremeni ured Udruge
    Heinzelova 66, Zagreb

Telefon

  • Zoran Jelić: 098 171 0450

Bankovni podaci

  • HR7723600001102603610 Zagrebačka banka

  • OIB: 98061022620


Designed by MI design