Nice to meet you

Povijest udruge

Udruga STIJENA RESOC  proizašla je iz udruge Stijena kako bi se specijalizirano bavila socijalnom reintegracijom. Kao pioniri iz organizaija civilnog društva koji su ušli u zatvorski sustav prije više od 15 godina, nositelji smo i izvoditelji većine projekata koji su se proveli kroz udrugu Stijena na području resocijalizacije, a samo u zadnje tri godine vodili smo projekte Metanoja i Posljednji izazov koje su financirali Grad Zagreb, Ministarstvo socijalne politike i mladih te Ministarstvo pravosuđa. Radi specijaliziranog rada u zatvorskom sustavu i vezano uz to socijalne reintegracije te društvenog poduzetništva STIJENA RESOC  je pokrenula i potpisala ugovor o provođenju probacije kroz rad udruge sa Ministarstvom pravosuđa. Surađujemo s Upravom za zatvorski sustav kroz rad u kaznionicama u Glini i Turopolju, a uz suradnju s Uredom za probaciju u Zagrebu, surađujemo redovito i sa centrima za socijalnu pomoć te mnogim drugim vladinim i nevladinim organizacijama kako u zemlji tako i u inozemstvu. Udruga od rujna 2016. godine ima u najmu kuću u Zagrebu na adresi Mladice 13 u Vrapču, a koja služi kao stambena zajednica kroz koju je prošlo do sada 10 osoba koje su izašle iz zatvorskog sustava.

Vizija i misija

Osobe koje izlaze iz zatvora prepoznate su kao najranjivije skupine stanovništva, a njihova se isključenost očituje na nekoliko razina. Naš doprinos rješavanju izazova s kojima se počinitelji kaznenih djela  susreću po izlasku iz zatvora jest projekt “TREBAM SUSTAV” koji smo izradili u bliskom partnerstvu sa Socijalnom zadrugom Martinov plašt. Multidisciplinarnim pristupom i širokom mrežom i povezivanjem javnih usluga organizacija civilnog društva usluga želimo stvoriti kompaktan sustav kako se niti jedan ne bi izgubio ili bio zaboravljen, ostavljen.

Opća vizija i misija udruge STIJENA RESOC  jest doprinjeti uspješnoj socijalnoj reintegraciji naših korinsika - počinitelja kaznenih djela - u društvo. Specifična misija udruge  je:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva: ljudskih i infrastrukturalnih

2. Kreiranje povezanog i sveobuhvatnog sustava podrške za korisnike - počinitelje kaznenih djela i ovisnika

3. Osiguranje preduvjeta za razvoj društvenog poduzetništva i dugoročne održivosti

Statut

Cijeli status nalazi se na ovoj poveznici.

Strateški plan 2019

Strateški plan 2019 se nalazi na ovoj poveznici.

Predsjedništvo

Zoran Jelić

Predsjednik

Predsjednik udruge STIJENA RESOC gosp. Zoran Jelić, od 2015.g. član je upravnog odbora jedne od najutjecajnijih europskih mreža udruga po pitanju problema vezanih uz zlouporabu droga - zaklade EURAD sa sjedištem u Brussels, a u ožujku 2018. godine, na 61. zasjedanju CND -a, izabran i postao član odbora VNGOC (Vienna NGO committe on Narcotic Drugs), krovne svjetske mreže nevladinih organizacija na području zlouporabe droga koja direktno surađuje sa UNODC i CND (krovnim organizacijama UN-a koje se bave problemom ovisnosti).

Janko Janković

Dopredsjednik

Dražen Patarčić

Tajnik

Dražen Patarčić, Rođen 1961 god u Vinkovcima gdje se i školovao, ekonomska SSS. Rastavljen, dvoje djece, kčer i sin. U Zagrebu od 1987. Prihvatio Isusa kao svog spasitelja i voditelja života kada se krstio 2017 godine. ( u Severinu na Kupi ). Voli pisati uglavnom kratke priče za djecu, snimati kamerom fotografije i raditi video materijale. Zaposlen na ugovor (nije stalni posao) u Hrvatskom Nogometnom savez kao urednik mrežnih stranica HNS-a. Uglavnom prati mlađe uzraste, a po potrebi i A reprezentaciju kada snima video ili uživo prijenos na mreže ili video izjave igrača, trenera. Naravno podrazumijeva se cijela produkcija do objave matereijala na internetu.

Nice to meet you

Javite nam se:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Adresa

  • Stambena zajednica
    Lonjščina ulica 26A, Zagreb

  • Privremeni ured Udruge
    Heinzelova 66, Zagreb

Telefon

  • Zoran Jelić: 098 171 0450

Bankovni podaci

  • HR7723600001102603610 Zagrebačka banka

  • OIB: 98061022620


Designed by MI design